<% if Session("uye")="" then Response.Write("Üye olmak istiyorum") Else Response.Write("" & Session("uye") & "") End if %> <% if Session("uye")="" then Response.Write("Üye girişi") Else Response.Write("Çıkış") End If%>   <%=Date%>  
      
ANASAYFA          HAKKIMIZDA         HABERLER         SANAL TUR          KARİYER          İLETİŞİM          SSS          SİTE HARİTASI


E-RANDEVU
<% tsqlANASAYFA = "SELECT * FROM TBL_STANDARTICERIK WHERE sayfaID=11" Set VeriGetirRS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") VeriGetirRS.Open tsqlANASAYFA,DataConn,1,1 VeriGetirRS.MoveFirst Icerik = VeriGetirRS("icerik") VeriGetirRS.Close Set VeriGetirRS = Nothing Response.Write(Icerik) %> <% hfISLEM = Request("hfISLEM") if CStr(hfISLEM)="Gonder" then txtADSOYAD = Request("txtADSOYAD") txtTELMAIL = Request("txtTELMAIL") txtNOT = Request("txtNOT") Set Mail = Server.CreateObject("CDONTS.Newmail") Mail.To = "bilgi@mayaklinik.com" Mail.Subject = "Maya Klinik E-Randevu İletisi" Mail.From = "bilgi@mayaklinik.com" GidecekBilgi = "Maya Klinik E-Randevu İletisi" & vbcrlf & vbcrlf GidecekBilgi = GidecekBilgi & "Adı Soyadı:" & vbcrlf GidecekBilgi = GidecekBilgi & txtADSOYAD & vbcrlf & vbcrlf GidecekBilgi = GidecekBilgi & "Telefon yada Mail :" & vbcrlf GidecekBilgi = GidecekBilgi & txtTELMAIL & vbcrlf & vbcrlf GidecekBilgi = GidecekBilgi & "Gün, Saat ve Notu:" & vbcrlf GidecekBilgi = GidecekBilgi & txtNOT & vbcrlf & vbcrlf & vbcrlf GidecekBilgi = GidecekBilgi & "www.mayaklinik.com" Mail.Body = GidecekBilgi On Error Resume Next Mail.Send Set Mail = Nothing If Err <> 0 Then sonuc= "Gönderirken hata oluştu.Hata Kodu: " & Err.Description Else sonuc="Randevu talebiniz tarafımıza ulaşmıştır. En kısa sürede dönüş yapılacaktır. Teşekkür ederiz." End If End If %>

Adınız Soyadınız:

Tel. Numaranız yada E-Mail adresiniz :

Gün, Saat ve Notunuz:

<%=sonuc%>

Gizlilik ve Güvenlik              Yasal Kullanım             Tavsiye Et              Internete Giriş Sayfası Yap              Sık Kullanılanlara Ekle              Geri              İleri
© MAYAKLİNİK SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.